Aug 302017
 

c5927165tx6DjCKk84zfb&amp

Har blivit branschen ”oberoende imperium” Rolex har också historier. Efter att Hans Weilsdorf hade lagt ner Rolex land var hans barn ovilliga att ärva sin fader. Hans efterträdare upprättade Rolex Foundation för att genomföra full reglering av varumärket.rolex kopior I stiftelsens verksamhet, Rolex från en klockfabrik till en befintlig personal på mer än 20.000 människor ”tillverkning imperium.” Denna grund är oberoende och beror inte på någon stor grupp.

Hans Wilsdorf föddes i en stad i Bayern 1881. År 1905 grundade han och en Davis av det brittiska partnerskapet i London ”Welsdorf och David”, som började betjäna klockaföretaget. 2 juli 1908 registrerade Welsdorf i den schweiziska Lahaidefen Rolex (ROLEX)